Sydasiatiska kvinnoorganisation

Hem › Visa alla inlägg av www.abbreviationfinder.org › Sidan 767. Blogg-arkiv Kortaste återstående tid I Resolutioner, rekommendationer och yttranden RESOLUTIONER Europaparlamentet Tisdagen den 12 december 2017. 2018/C 369/01. Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 12 december 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och ... Ur Arbetarmakt nr 1, 2012. I februari åkte två Arbetarmaktare till Sri Lanka för att delta på ett möte med våra asiatiska sektioner – Socialist Party of Sri Lanka (SPSL) och Revolutionary Socialist Movement från Pakistan. Det hävdas ofta att tvångsäktenskap är geografiskt bestämda snarare än religiöst, sydasiatiska snarare än muslimska eller sikhiska eller hinduiska. Men religionen förser traditionerna med ryggrad och en fernissa av rättfärdighet, som gör det enklare att försvara dem och skydda dem från kritik. Det är lagen som är lagen I stora delar av världen präglas kvinnors liv av lidande och fruktan. De behandlas som mäns egendom. De har få eller inga rättigheter, får inte utbilda sig, hålls som fångar i sina hem eller tvingas bära kläder som begränsar rörelsefriheten. 1 Tulkun, en politiskt korrekt tibetan? Ulla Thoresen, doktorand i religionshistoria Tibetaner är i grunden ett fredligt och ickevålds folk, som aldrig utvecklade en egen armé I Tibet, hade var och en av de fem religiösa traditionerna olika lärosäten Kvinnor i traditionella Tibet hade en högre grad av jämställdhet än vad kvinnor i övriga asiatiska samhällen hade I många ... Föreningen Emmaus Åkvarn Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 Organisationsnummer: 802436-7248 Styrelsen för Föreningen Emmaus Åkvarn avger härmed följande årsredovisning. 1977 1/77 (slutsålt) Ny tidskrift om Sydasien, Läget i Sydasien (ledare) 1 Jonasson, L: 1 års indiskt undantagstillstånd 6 Bibin, Thomas: Förtryck & opposition i Sri Lanka 4 Lahori: Imperialism eller frihet i Pakistan 3 Arn, Ann-Lisbeth: Ett år av kupper i Dhaka 3 Redaktionen: Så bildades Bangladesh. 1 Nagy, Geza: Om indisk kommunism 5 ...

Sydasien, Artikelregister - Lars Eklund